کمترین: 
923.5
بیشترین: 
923.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 18 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 مهر 1396 , 923.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":923.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398