کمترین: 
928.9
بیشترین: 
928.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 18 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 18 مهر 1396 , 928.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":928.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398