کمترین: 
4490.2
بیشترین: 
4490.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 18 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 18 مهر 1396 , 4490.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":4490.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398