کمترین: 
4014.8
بیشترین: 
4014.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 18 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 18 مهر 1396 , 4014.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":4014.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398