کمترین: 
3411.7
بیشترین: 
3411.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 18 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 18 مهر 1396 , 3411.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/18 09:10","price":3411.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398