کمترین: 
1053
بیشترین: 
1053
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 17 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 17 مهر 1396 , 1053 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 15:40","price":1053}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398