کمترین: 
54.47
بیشترین: 
54.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 17 مهر 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 17 مهر 1396 , 54.47 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 15:08","price":54.47}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398