کمترین: 
1314000
بیشترین: 
1314000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 17 مهر 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 17 مهر 1396 , 1314000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 14:36","price":1314000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399