کمترین: 
2425
بیشترین: 
2450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 17 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 17 مهر 1396 , 2450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 13:10","price":2425},{"date":"1396/07/17 15:40","price":2450}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398