کمترین: 
253000
بیشترین: 
255000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 17 مهر 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 17 مهر 1396 , 255000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 13:00","price":253000},{"date":"1396/07/17 15:06","price":255000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398