کمترین: 
629
بیشترین: 
635
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 17 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 17 مهر 1396 , 635 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 10:20","price":629},{"date":"1396/07/17 10:30","price":630},{"date":"1396/07/17 12:40","price":631},{"date":"1396/07/17 15:40","price":634},{"date":"1396/07/17 17:30","price":635}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399