کمترین: 
3295
بیشترین: 
3366
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 17 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 مهر 1396 , 3366 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 10:20","price":3295},{"date":"1396/07/17 10:30","price":3298},{"date":"1396/07/17 10:50","price":3295},{"date":"1396/07/17 11:40","price":3296},{"date":"1396/07/17 11:50","price":3306},{"date":"1396/07/17 12:40","price":3311},{"date":"1396/07/17 13:10","price":3314},{"date":"1396/07/17 14:20","price":3319},{"date":"1396/07/17 14:30","price":3325},{"date":"1396/07/17 15:00","price":3335},{"date":"1396/07/17 15:20","price":3340},{"date":"1396/07/17 15:30","price":3345},{"date":"1396/07/17 16:50","price":3354},{"date":"1396/07/17 17:30","price":3366}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398