کمترین: 
625
بیشترین: 
637
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 17 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 17 مهر 1396 , 637 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 10:20","price":625},{"date":"1396/07/17 11:40","price":627},{"date":"1396/07/17 11:50","price":628},{"date":"1396/07/17 12:00","price":630},{"date":"1396/07/17 12:40","price":632},{"date":"1396/07/17 15:40","price":637}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398