کمترین: 
2014.2
بیشترین: 
2014.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 17 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 17 مهر 1396 , 2014.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":2014.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398