کمترین: 
58.7
بیشترین: 
58.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 17 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 17 مهر 1396 , 58.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":58.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398