کمترین: 
10208.4
بیشترین: 
10208.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 17 مهر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 17 مهر 1396 , 10208.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":10208.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398