کمترین: 
2499.3
بیشترین: 
2499.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 مهر 1396 , 2499.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":2499.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398