کمترین: 
9033.2
بیشترین: 
9033.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 17 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 17 مهر 1396 , 9033.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":9033.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398