کمترین: 
292.3
بیشترین: 
292.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 17 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 17 مهر 1396 , 292.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":292.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398