کمترین: 
8851.6
بیشترین: 
8851.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 17 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 17 مهر 1396 , 8851.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":8851.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398