کمترین: 
931.3
بیشترین: 
931.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 17 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 17 مهر 1396 , 931.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":931.3}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399