کمترین: 
908.8
بیشترین: 
908.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 17 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 17 مهر 1396 , 908.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":908.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398