کمترین: 
426.6
بیشترین: 
426.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 17 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 مهر 1396 , 426.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":426.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398