کمترین: 
537.6
بیشترین: 
537.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 17 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 17 مهر 1396 , 537.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":537.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398