کمترین: 
420.1
بیشترین: 
420.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 17 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 مهر 1396 , 420.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":420.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398