کمترین: 
50
بیشترین: 
50
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 17 مهر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 17 مهر 1396 , 50 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":50}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398