کمترین: 
3484.8
بیشترین: 
3484.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 مهر 1396 , 3484.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":3484.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399