کمترین: 
3027.6
بیشترین: 
3027.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 17 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 17 مهر 1396 , 3027.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":3027.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398