کمترین: 
514.2
بیشترین: 
514.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 17 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 17 مهر 1396 , 514.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":514.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398