کمترین: 
918.9
بیشترین: 
918.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 17 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 مهر 1396 , 918.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":918.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398