کمترین: 
927.9
بیشترین: 
927.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 17 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 17 مهر 1396 , 927.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":927.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398