کمترین: 
4465.3
بیشترین: 
4465.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 17 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 17 مهر 1396 , 4465.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":4465.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398