کمترین: 
4000.8
بیشترین: 
4000.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 17 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 17 مهر 1396 , 4000.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":4000.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398