کمترین: 
3408.4
بیشترین: 
3408.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 17 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 17 مهر 1396 , 3408.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 09:40","price":3408.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398