کمترین: 
7
بیشترین: 
7
قیمت ذغال سنگ امروز 17 مهر 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 17 مهر 1396 , 7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 05:16","price":7}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399