کمترین: 
69
بیشترین: 
69
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 17 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 17 مهر 1396 , 69 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:50","price":69}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398