کمترین: 
2965
بیشترین: 
3000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 مهر 1396 , 3000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:50","price":2965},{"date":"1396/07/17 11:50","price":3000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398