کمترین: 
10500
بیشترین: 
10650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 17 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 17 مهر 1396 , 10650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:50","price":10500},{"date":"1396/07/17 11:50","price":10600},{"date":"1396/07/17 15:40","price":10650}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398