کمترین: 
10275
بیشترین: 
10475
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 17 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 17 مهر 1396 , 10475 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:50","price":10275},{"date":"1396/07/17 11:50","price":10350},{"date":"1396/07/17 15:40","price":10475}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398