کمترین: 
1040
بیشترین: 
1045
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 17 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 17 مهر 1396 , 1045 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:50","price":1040},{"date":"1396/07/17 11:50","price":1045}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398