کمترین: 
13025
بیشترین: 
13200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 17 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 17 مهر 1396 , 13200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:50","price":13025},{"date":"1396/07/17 11:50","price":13100},{"date":"1396/07/17 15:40","price":13200}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399