کمترین: 
499
بیشترین: 
505
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 17 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 مهر 1396 , 505 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:50","price":499},{"date":"1396/07/17 10:20","price":501},{"date":"1396/07/17 10:30","price":500},{"date":"1396/07/17 12:40","price":501},{"date":"1396/07/17 15:40","price":504},{"date":"1396/07/17 17:30","price":505}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398