کمترین: 
491
بیشترین: 
497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 17 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 مهر 1396 , 497 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:50","price":491},{"date":"1396/07/17 10:20","price":492},{"date":"1396/07/17 11:50","price":494},{"date":"1396/07/17 15:40","price":496},{"date":"1396/07/17 17:30","price":497}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398