کمترین: 
4133
بیشترین: 
4200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 مهر 1396 , 4200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:50","price":4133},{"date":"1396/07/17 10:20","price":4140},{"date":"1396/07/17 11:50","price":4147},{"date":"1396/07/17 12:00","price":4153},{"date":"1396/07/17 12:40","price":4157},{"date":"1396/07/17 15:30","price":4183},{"date":"1396/07/17 15:40","price":4200}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398