کمترین: 
3209
بیشترین: 
3268
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 17 مهر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 17 مهر 1396 , 3268 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:50","price":3209},{"date":"1396/07/17 10:20","price":3211},{"date":"1396/07/17 10:50","price":3209},{"date":"1396/07/17 11:50","price":3214},{"date":"1396/07/17 12:40","price":3226},{"date":"1396/07/17 13:10","price":3233},{"date":"1396/07/17 14:30","price":3238},{"date":"1396/07/17 15:00","price":3243},{"date":"1396/07/17 15:30","price":3248},{"date":"1396/07/17 16:50","price":3256},{"date":"1396/07/17 17:30","price":3268}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398