کمترین: 
35
بیشترین: 
36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 17 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 17 مهر 1396 , 36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:50","price":35},{"date":"1396/07/17 17:30","price":36}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398