کمترین: 
1131
بیشترین: 
1148
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 17 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 مهر 1396 , 1148 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:50","price":1141},{"date":"1396/07/17 10:20","price":1142},{"date":"1396/07/17 10:30","price":1141},{"date":"1396/07/17 11:40","price":1138},{"date":"1396/07/17 11:50","price":1133},{"date":"1396/07/17 15:10","price":1131},{"date":"1396/07/17 15:20","price":1133},{"date":"1396/07/17 15:30","price":1140},{"date":"1396/07/17 16:50","price":1142},{"date":"1396/07/17 17:30","price":1148}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398