کمترین: 
1097
بیشترین: 
1119
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 17 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 17 مهر 1396 , 1119 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:50","price":1098},{"date":"1396/07/17 10:50","price":1097},{"date":"1396/07/17 11:40","price":1098},{"date":"1396/07/17 11:50","price":1102},{"date":"1396/07/17 12:00","price":1104},{"date":"1396/07/17 12:10","price":1106},{"date":"1396/07/17 12:30","price":1108},{"date":"1396/07/17 12:40","price":1110},{"date":"1396/07/17 13:10","price":1111},{"date":"1396/07/17 13:30","price":1114},{"date":"1396/07/17 14:10","price":1113},{"date":"1396/07/17 14:20","price":1114},{"date":"1396/07/17 15:40","price":1118},{"date":"1396/07/17 17:30","price":1119}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398