کمترین: 
6.6
بیشترین: 
6.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر سوریه امروز 17 مهر 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 17 مهر 1396 , 6.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:50","price":6.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398