کمترین: 
387000
بیشترین: 
392000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ربع سکه امروز 17 مهر 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 17 مهر 1396 , 392000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:42","price":387000},{"date":"1396/07/17 12:36","price":388000},{"date":"1396/07/17 14:12","price":389000},{"date":"1396/07/17 15:06","price":392000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398